Palvelut

Kierrätyspalveluiden ja jätehuollon kilpailutus

 • Kohteiden kartoitus
 • Kilpailutusaineiston laatiminen
 • Kilpailutuksen järjestäminen

Kohdelajittelu

 • Neuvonta ja ohjeistus
 • Keräysvälineiden valinta
 • Laitevalinnat jätteen keräämiseen
 • Käsittelyohjeet

Kuljetus

 • Liikenneluvat
 • Kuljetusvälineet
 • Laitteet
 • Kuljetusten järjestäminen
 • Jätteiden vastaanotto-ohjeet
 • Käsittelyohjeet
 • Kansainväliset jätteiden siirrot

Tuotanto

 • Ympäristöluvat
 • Laitevalinnat
 • Layout ja pihasuunnitelmat kierrätysmateriaaleille
 • Materiaalien käsittelyohjeistus
 • Jätteiden lajitteluohjeistus

Materiaalien tunnistus

 • Materiaalien alkuperän selvittäminen
 • Materiaalin jatkokäsittelyn selvittäminen

Raaka-aineet

 • Materiaalihyötykäyttö
 • Materiaalien välityspalvelut
 • Kierrätysraaka-aineet
 • Energiahyötykäyttö
 • Vaaralliset jätteet
 • Uudelleen käyttö
 • Loppusijoitus
 • Ohjeistus
 • Luvat
 • Logistiikka

Kierrätys-
liiketoiminnan suunnittelu

 • Kartoitus ja liiketoiminnan suunnittelu
 • Luvat
 • Hankinnat
 • Logistiikka

Tietoturva- ja tuhouspalvelut

 • Tuote-erien hävitykset
 • Mallien tietoturvahävitykset
 • Markkinoiltapoistot
 • Arkistohävitykset

Materiaalikatselmus

 • Motivan mallin mukaiset materiaalikatselmukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!