Materiaalikatselmus

Tarjoamme Motivan kehittämän katselmusmenettelyn mukaisia materiaalikatselmuksia eri kokoisille ja eri toimialoja edustaville yrityksille. Katselmus toteutetaan yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa, ja tuloksena yritys saa kokonaiskuvan materiaalivirroistaan sekä parannustoimenpide-ehdotukset ja arvion toimenpiteillä saavutettavista säästöistä.

Katselmuksella saavutettavia hyötyjä ovat mm. kustannussäästöt, kilpailukyvyn paraneminen, luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen väheneminen, hukan minimoiminen ja sivuvirtojen hyötykäyttö sekä yrityksen imagon paraneminen.

Materiaalikatselmuksen tekemiseen voi hakea rahoitusta Business Finlandilta. Rahoitus kattaa 50 % katselmuksen kustannuksista, enintään 15 000 €/katselmus.

Lisätietoja:

Motiva

Business Finland


Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!